Tervetuloa Sijoitusmestari-kilpailuun!

Ilkka ja Pohjalainen järjestävät yhteistyössä Danske Bankin kanssa kaikille avoimen Sijoitusmestari-kilpailun.

Kilpailussa osallistujalla on käytettävissään 20 000 euroa virtuaalirahaa, jonka hän voi sijoittaa haluamiinsa osakkeisiin. Kilpailijat valitsevat vähintään viisi erilaista osaketta.

Kilpailuun voit ilmoittautua 10.9.-30.9.2018 välisenä aikana. Kilpailija voi valita sijoituskohteekseen Helsingin pörssissä markkina-arvoltaan 25 suurimman joukossa noteerattuja yrityksiä. Lisäksi tarjolla on viisi toimituksen valitsemaa sijoituskohdetta. Voit muokata valintojasi kisan alkamiseen asti, jonka jälkeen seurataan oman salkun menestymistä kisassa.

Eniten salkun arvoa kasvattanut on kisan voittaja ja hän saa palkinnoksi 1000 euron arvosta Danske Bankin rahastoja. Toiseksi sijoittunut saa Ilkan tai Pohjalaisen vuoden tilauksen ja kolmanneksi sijoittunut Ilkan tai Pohjalaisen puolen vuoden tilauksen. Huomaa, että pääpalkinto on saajalleen veronalaista tuloa. Osallistuja voi myös muodostaa omia ryhmiään esim. koululuokkien tai kaveriporukoiden kesken ja seurata oman ryhmän salkkujen kehitystä. Kisaan osallistuvat saavat Toripäivä- tai Hyvät uutiset -ilmoituksen Ilkkaan ja Pohjalaiseen sekä kuukauden määräaikaiset tunnukset Kauppalehden digilehteen.

Sijoitusmestari.fi asiakasrekisteri / Tietosuojaseloste
1. Rekisterinpitäjä
I-Mediat Oy
PL 60, 60101 Seinäjoki
Käyntiosoite: Koulukatu 10, Seinäjoki
Puhelin: 06 247 7100
Y-tunnus: 0830230-2

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Jussi Jokipii, Kehityspäällikkö
Puh. 06 247 7800 / I-Mediat
sähköposti: etunimi.sukunimi@i-mediat.fi

3. Rekisterin nimi
I-Mediat Oy:n sijoitusmestari-kilpailun asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, käsittelyperuste ja säilytysaika
Henkilötietojen käsittely perustuu aina asiakkaan suostumukseen. Keräämme asiakkaasta alla kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja.

Asiakkaan henkilötietoja käsitellään seuraavia käyttötarkoituksia varten:

 • Palvelun toteuttaminen
 • Analysointi ja tilastointi
 • Asiakasviestintä

  Säilytämme asiakkaiden tietoja voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti vain niin kauan kuin on tarpeen (säilytysaika 1 vuosi) aikaisemmin määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Kun henkilötietojen käsittelyperuste on päättynyt, asiakkaan henkilötiedot poistetaan.

  5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • Yhteystiedot; asiakkaan nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Asiakkaan ikäryhmä sekä sukupuoli
 • Verkkopalvelun rekisteröitymis- ja tapahtumatiedot, kuten käyttäjätunnus, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus tai verkkotapahtuma
 • Suostumus rekisteröintiin

  6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään hänen suostumuksellaan mm. puhelimitse, tilauskupongin kautta, verkkosivujemme kautta, mobiilisovellustemme kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla
 • Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla

  7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Käytämme tietojen käsittelyssä kolmansia osapuolia ja alihankkijoita, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön ja Ilkka-Yhtymä Oyj:n tietosuojalausekkeen mukaisesti. Alihankkijat käsittelevät tietoja meidän lukuumme, eivätkä he saa käsitellä tietoja omiin tarkoituksiinsa. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansien osapuolien omaan käyttöön.

  Jotkin kumppaneistamme saattavat sijaita EU- tai ETA-alueen ulkopuolella. Jos siirrämme tiedot EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

  8. Rekisteröidyn oikeudet
  Oikeus saada pääsy tietoihin, tarkastaa ja oikaista ne
  Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin rekisteriin tallennettuihin henkilötietoihin, tarkastaa sekä oikeista ne tarvittaessa. Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä tai rekisteröity haluaa tarkastaa tietonsa, tulee hänen olla yhteydessä rekisterin pitäjään.

  Oikeus tietojen poistamiseen ja oikeus vastustaa tai rajoittaa käsittelyä
  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää, vastustaa tai rajoittaa rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja.
  Poisto-, vastustamis- tai rajoittamisoikeutta koskevissa asioissa rekisteröity voi olla yhteydessä rekisterin pitäjään.

  Oikeus tietojen siirtämiseen
  Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa rekisterinpitäjältä jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus toimittaa tietonsa toiselle rekisterinpitäjälle alkuperäisen rekisterinpitäjän estämättä. Tietojen siirto-oikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä rekisterin pitäjälle.

  9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne I-Mediat Oy:n työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tietoja säilytetään tietojärjestelmissä, jotka on suojattu salasanoilla sekä muilla teknisillä keinoilla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

  Tämä rekisteriseloste on päivitetty 11.9.2018